Home » Bygga broar och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola by Monica Axelsson
Bygga broar och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Monica Axelsson

Bygga broar och öppna dörrar - Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Monica Axelsson

Published November 2009
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det viktiga språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskolan och skolan och vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet. Författarna visar hur barn kan få arbeta somMoreBoken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det viktiga språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskolan och skolan och vilka möjligheter som finns att utveckla arbetet. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Tanken är att boken ska hjälpa läraren att förstå hur man både kan bygga broar till barns språk- och textvärldar och öppna dörrar för barn att göra nya erfarenheter och möta nya textvärldar.